Teamcoaching

Teamcoaching is een essentiële vorm van coaching met als doel teams te ondersteunen in hun ontwikkeldoelen. Pas als een team vitaal is; als er helderheid is over rollen en voldoende vertrouwen in elkaar, zullen de te leveren diensten kwalitatief goed zijn. Teamcoaching is áltijd zinvol, voor zowel de teamleden, de organisatie en de cliënten/leerlingen. Reflektera Teamcoaching richt zich op de sectoren onderwijs en welzijn. We bieden teams begeleiding bij ontwikkelvragen en bij situaties waar de organisatie of het team ervaart dat 'het schuurt' in een team.

Waarom Teamcoaching

In de sectoren welzijn en onderwijs wordt doorgaans veel werkdruk ervaren waardoor er vaak weinig veerkracht en tijd overblijft voor teamleden om in elkaar te investeren. Dit zijn vaak onbewuste keuzes van management en teamleden. Het lijkt tegenstrijdig maar wat blijkt is dat juíst als er weinig energie en tijd is, tijd genómen moet worden voor reflectie en verbinding. Helaas schieten deze zaken er als eerste bij in. Er ontstaan 'eilandjes' in het team, de gezamenlijke visie brokkelt af en het werkplezier daalt gestaag... Helaas vaak met als gevolg 'gedoe' in het team, veel ziekteverzuim en doorstroom van medewerkers. En daardoor neemt de druk op de teamleden meer toe…. Doel van teamcoaching Teamcoaching richt zich niet op de inhoud maar op het proces; de wijze van samenwerking en de interactie binnen het team. Het maakt belemmerende patronen zichtbaar en daar bevindt zich de sleutel tot de gewenste verandering. Teamcoaching is er op gericht om het team te helpen kwalitatief betere prestaties te realiseren, beter te leren en zich beter te ontwikkelen, maar ook op het vergroten van het werkplezier. Wil een team meer van zijn potentieel realiseren, dan moeten de belemmeringen worden teruggedrongen.

Werkwijze

Afhankelijk van de ontwikkelvraag van het team en/of de organisatie maakt de teamcoach samen met het team een plan. Wat is er nodig? Wat zijn hete hangijzers? Waar wil het team en/of de organisatie naartoe? Omdat we bij Buitenmens zo enthousiast zijn van het effect van de natuur op ontwikkel en herstelprocessen, proberen we één of meer sessies buiten te combineren met sessies binnen. Juist in deze Corona tijd is de natuur een ‘veilige’ en inspirerende plek om te reflecteren en te bezinnen. Ook zullen er sessies zijn die binnen plaatsvinden.

Wil u weten Teamcoaching voor uw organisatie/team kan betekenen? Welkom