Intervisie

Intervisie

Intervisie wordt in veel organisaties verward met ‘casusbespreking’. Er is echter een wezenlijk verschil tussen wat je als professional kunt leren uit een intervisie bijeenkomst en uit een casusbespreking. Bij intervisie gaat het erom dat je samen met collega’s ontdekt waarom jij tegen een bepaalde situatie in je werk aanloopt. Door bevraagd te worden ontdek je zélf waar jouw groeibehoefte en leermogelijkheden zitten. Het wordt niet voor jou opgelost, je gaat zelf aan de slag met wie jij bent als professional. Intervisie geeft je de tijd en ruimte voor échte ontwikkeling. Daarbij ontstaat er verbinding en is er ruimte om te ventileren.

Waarom intervisie?

Als je werkt in zorg of onderwijs word je al op de opleiding geleerd dat ‘jij je eigen instrument bent’. Intervisie is de mogelijkheid om dat instrument eens goed te onderhouden zodat hij niet vals gaat klinken.

Begeleide intervisie

“Ja maar dat kunnen we toch prima zelf, daar hebben we toch geen intervisor bij nodig”?

Een begrijpelijk uitgangspunt, maar toch horen we van veel intervisiegroepen terug dat zij het een meerwaarde vinden om een procesbegeleider te hebben die vormgeeft aan intervisie en helpt verdieping te creëren. Daarbij gebeurt het regelmatig dat het voor een interne intervisor lastiger is om afstand te bewaren en zo het proces goed te begeleiden.

Reflektera werkt met verschillende intervisoren samen. Allemaal zijn zij gecertificeerd en afkomstig uit de sector zorg, welzijn of onderwijs.

De Intervisoren begeleiden groepjes professionals die door reflectie willen groeien. De groep bestaat uit een vaste samenstelling van 4-7 personen. De sessies duren 1.5 uur. Er is tijd voor de verbinding, reflectie en ontwikkeling. Doorgaans begeleiden we 5-10 bijeenkomsten waarna er een evaluatie plaatsvindt waarin wordt besproken of de groep zelfstandig verder kan. Intervisie is een mooie manier om verbinding en openheid te creëren in een team en vervolgens de professionaliteit te vergroten.

Als u er als organisatie voor kiest om, vanwege de corona maatregelen, geen gezamenlijke teamactiviteiten te organiseren kan intervisie ook online plaatsvinden. Ook intervisies in de natuur zijn een heel mooi alternatief hiervoor!

Kunnen we iets voor uw organisatie betekenen als het gaat om het vormgeven van intervisie? Neem dan gerust eens contact op!